นักข่าวพลเมือง: ชนเผ่าพื้นเมืองกับการจัดการศึกษาโดยภาษาแม่

เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง รวมตัวกันจากกลุ่มชนเผ่าในประเทศไทยที่สนใ­จผลิตสื่อ เพื่อให้สังคมเข้าใจประเด็นที่ชน­เผ่าให้ความสำคัญ วันนี้เขาพยายามสื่อสารเร­ื่องการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่ควบคู่ภาษ­าไทย นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 3 มี.ค. 2558 […]

ภาษาแม่กับการปฏิรูการศึกษา 21 ก.พ.นี้ที่เชียงใหม่

องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันภาษาแม่สากล เพื่อรณรงค์และสะท้อนให้เห็นความสำคัญของภาษาแม่และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความเข้าใจและสันติภาพในสังคมมนุษย์ เวทีสมัชชาเครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “ภาษาแม่: […]

เชิญร่วมงาน…วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557                 สือเนื่องมาจากสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 […]

โรฮิงยา แตกต่างบนเส้นทางเดียวกัน

“โรฮิงยา แตกต่างบนเส้นทางเดียวกัน” โรฮิงยา หรือ โรฮิงญา เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศพม่า อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ (อาระกัน) ทางตะวันตกของประเทศ ชาวโรฮิงยามีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับชาวเอเชียใต้  […]

ฟังเสียงชนเผ่าม้ง และเครือข่ายชนเผ่าชาติพันธุ์ เหตุไฉนจึงร่วมปฏิรูป?

“เราเป็นคนหนึ่งที่เลือกเกิดในแผ่นดินไทยไม่ได้ แต่เราก็เป็นเจ้าของแผ่นดินไทย เราก็มีโอกาสที่จะพัฒนาทำให้บ้านเมือง เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเราชาวม้ง รวมทั้งชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆถูกละทิ้งมานาน และการพัฒนาที่ผ่านมานั้นไม่ตรงตามความต้องการของเรา” พนา กำเนิด นายกสมาคมม้งแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ […]

เครือข่ายชนเผ่าชาติพันธุ์ถกแนวคิดร่วมปฏิรูปประเทศไทย

             องค์กรเครือข่ายชนเผ่าชาติพันธ์   ร่วมกันถกร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับชนเผ่าพื้นเมือง เรื่อง “แนวคิดและรูปธรรมของการจัดการตนเองและการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทย” […]

1 2 3 4