[19 เม.ย.60] เสวนา”เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอะไรที่พิเศษ”

มารวมกันค้นหาความหมายที่แท้จริงของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตีแผ่ความคลุมเครือให้ดูกระจ่างชัดขึ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร พิเศษสำหรับใคร ชาวบ้าน เอกชน หรือ ภาครัฐ

เชียงของ เมืองชายเเดน ความเปลี่ยนแปลง

เชียงราย เชียงของและชายแดน @ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ชายแดนหรือเส้นเขตใช้เพื่อแบ่งประเทศต่างๆ ก่อนที่จะมารวมกันเป็นประชาคมอาเซียน เส้นเขตแดนยังคงมีอำนาจอยู่ ซึ่งจะทำให้ทุกคนกลัวมาก ว่าจะข้ามเมื่อไหร่ก็ต้องกลัวกฎหมาย รัฐเองก็พยายามที่จะควบคุม […]