นักข่าวพลเมือง : บุญกฐินชาวกวย

“งานบุญกฐิน” ถือเป็นงานบุญใหญ่ ซึ่งจะจัดขึ้นหลังออกพรรษาเพื่อเปิดโอกาสให้ พุทธศาสนิกชน ได้ทำบุญมหากุศลด้วยกัน โดยบางที่จะมีเจ้าภาพจองกองกฐินไว้ และให้ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญ เรียกว่า กฐินสามัคคี และที่ชุมชนชาวกวย […]

นักข่าวพลเมือง : ข้าวในนาปลาในน้ำ

คุณขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ จะพาไปเรียนรู้วิถีการหาอยู่หากินในช่วงเดือนสิบที่ข้าวกำลังตั้งท้อง ซึ่งช่วงนี้ระดับน้ำในนาจะคงที่เพราะชาวนาต้องกักน้ำไว้ให้ต้นข้าวออกรวงจึงทำให้มีปลาเล็กปลาน้อยมาอาศัยอยู่ ซึ่งนั่นถือเป็นโอกาสดีที่เด็กๆ จะออกข้าวในนาปลาในน้ำ ThaiPBS  ออกอากาศวันที่ 2 พ.ย. 58 […]

นักข่าวพลเมือง : บุญมหาสังฆทาน

 นักข่าวพลเมืองวันนี้ มีภาพบรรยากาศการทำบุญมหาสังฆทานของชาวกวย ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเข้าพรรษามาฝาก ติดตามกับคุณวิรดาแซ่ลิ่ม ออกอาศวันที่ 30 กันยายน 2558 […]

นักข่าวพลเมือง : ห้องเรียนนอกกรอบ

นักข่าวพลเมืองค่ำนี้ ติดตามเรื่องราวจากเด็กๆชาวกวย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับชุมชนผ่านความเป­็นลูกชาวนาโดยอิงอาศัยวิถีดั้งเดิม ทั้งวางเบ็ด ใส่ปลา เพื่อหาอยู่หากินจุนเจือครอบครัว อีกทางหนึ่ง ผ่านห้องเรียนใบใหญ่อย่างท้องนากับต้นข้าว­สีเขียว […]

นักข่าวพลเมือง : แรงงานบุญ

นักข่าวพลเมืองวันนี้เป็นเรื่องราวจากชุมช­นชาวกวย จ.ศรีสะเกษ ที่คนในชุมชนร่วมใจกันสร้างพระเจดีย์แม้จะ­ไม่มีค่าตอบแทน ติดตามนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 3 ส.ค. 2558

นักข่าวพลเมือง : สืบสานดนตรีพื้นบ้านชาวกวย

นักข่าวพลเมืองข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส จะพาไปติดตามความพยายามในการรื้อฟื้นการเล่นดนตรีพื้นบ้านของเยาวชนชาวกวยที่ถ่ายทอดโดยคนในชุมชน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters 17 ก.ค. 2558

นักข่าวพลเมือง : ‘กลอ : หอย’ อาหารดีตามฤดูกาล

แม้หลายพื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งพื้นที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ แต่ชาวบ้านที่นั่นก็มีความพยายามในการปรับตัวหาอยู่หากินอาหารตามฤดูกาล และวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน จะเป็นอย่างไร ติดตามในข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ 9 […]

1 2