แม่โจ้โพลล์ ชี้ “ราคาข้าวตกต่ำ”ทำรายได้ชาวนาลด

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของชาวนาทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น  782 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.35 ระบุว่าราคาข้าวตกต่ำ ทำรายได้ของชาวนาลดลง รวมถึงต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นด้วย

งานศึกษาชี้ ‘เศรษฐกิจเปราะบาง’ เหตุผลหลักชาวนาภาคกลาง ไม่ลดพื้นที่นาปรัง

โลโคลแอคเผยผลศึกษา ชาวนาภาคกลางมีเศรษฐกิจเปราะบาง ไม่สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถลดพื้นที่ทำนาปรังได้

นักข่าวพลเมือง : นาแล้งเปลี่ยนทาง

จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่เพาะปลูกในภาคการเกษตรทำนาปีและนาปรัง ประมาณ สองล้านเก้าแสนไร หรือกว่าร้อย70 ของพื้นที่ ในฤดูกาลแล้งนี้ เมื่อน้ำในระบบชลประทาน จัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นหลัง ชาวนา ที่จังหวัดพิจิตรต้องปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตในช่วงน้ำแล้ง […]

นักข่าวพลเมือง : นาตามภูมิปัญญา

จุดเริ่มต้นเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในท้องนาบ้านท่าหิน เป็นความสุขที่หาได้ โดยเริ่มจากชาวนาที่นี่ ส่งผลต่อความสุขของคนอีกมากมายในการบริโภคข้าวที่ปลอดภัยของการทำนาแบดั้งเดิม ที่มีเสน่ห์อย่างหาไม่ได้ ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 59 @ […]

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติผนึก 280 เครือข่าย รับมือสารพัดปัญหาสุขภาวะคนไทยปี 2559

ปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 ผนึกกำลัง 280 กลุ่มเครือข่าย รับมือสารพัดปัญหาสุขภาวะคนไทย ใน 5 […]

นักข่าวพลเมือง : โรงสีข้าวโนนสมบูรณ์

นอกจากมีการจัดสรรพื้นที่ปลูกข้าวแล้ว ชาวชุมชนนิคมโนนสมบูรณ์ ยังมีการจัดตั้งโรงสีข้าว และร้านค้าชุมชน โดยบริหารจัดการกันเอง คล้ายๆ ระบบสหกรณ์ซึ่งทำให้สมาชิกภายในนิคมสามารถพึ่งพาตนเองได้ ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ออกอากาศ: วันที่ […]

เศรษฐศาสตร์ริมทุ่งของชาวนาสาว

ณ ผืนนาเล็กๆ แห่งหนึ่งใน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เราได้พบกับหญิงสาวนาม ปรารถนา เณรแย้ม เจ้าของ ‘สวนเพื่อนกิน’ วัย 28 ปี เธอบอกอย่างภาคภูมิใจว่าเธอเป็นชาวนา แม้เพิ่งเริ่มต้นได้เพียง 2 ปี แต่จากคนไม่เคยทำมาก่อน จนถึงวันที่สามารถบรรจุข้าวลงถุงและขายได้ ทำให้เธอเชื่อว่าเส้นทางการเป็นชาวนาในอนาคตไม่ใช่เรื่องยาก ทั้งสำหรับเธอและคนที่คิดเอาดีทางนี้

1 2 3 4