ผู้ว่าราชการจังหวัดตากรุดตรวจสอบโรงสูบน้ำประปาแม่สอด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นแดง หลังประชาชนในอำเภอแม่สอดได้รับผลกระทบหนักมาหลายวัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากรุดตรวจสอบโรงสูบน้ำประปาแม่สอด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นแดง หลังประชาชนในอำเภอแม่สอดได้รับผลกระทบหนักมาหลายวัน                 นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เดินไปยังโรงสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำเมย การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก […]