นักข่าวพลเมือง : คน ป่า ช้าง

จำนวนช้างในหมู่บ้านปูเต้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุหลักๆ มาจากการความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร ทำให้ ชาวปกาเกอะญอและช้างในหมู่บ้านปูเต้อ ซึ่งมีวิถีที่ผูกพันเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมีการปรับตัว  ออกอากาศ 2 มิ.ย. 59 […]

นักข่าวพลเมือง : บ้านห้วยหินลาด

ชุมชนห้วยหินลาดอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีชื่อเสียงด้านการดูแลรักษาป่านับหมื่นไร่ด้วยวิถีของชาวปกาเกอะญอและเคยได้รับมติอนุมัติให้ชุมชนจัดการที่ดินแบบโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้ว แต่เมื่อล่าสุดคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งเตรียมเสนอพื้นที่ชุมชนนี้เข้าโครงการจัดที่ดินทำกินแบบแปลงรวม ซึ่งชาวบ้านเห็นว่าขัดกับแนวทางโฉนดชุมชนที่เคยดำเนินการมาและเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ออกอากาศวันที่ 21 มี.ค. […]