นักข่าวพลเมือง : หน่อไม้กับชาวภูไท

ผู้ผลิตภาคพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขและเครือข่ายทีวีชุมชนอุบลราชธานีสื่อสารเรื่องราวของชาวภูไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับหน่อไม้ค่ะ ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันจะเปลี่ยนไป ชาวภูไทบางพื้นที่ไม่ได้ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อหาหน่อไม้เหมือนในอดีต แต่พวกเขาก็มีวิธีการปรับตัวเพื่อรักษาวิถีดั้งเดิมเอาไว้

นักข่าวพลเมือง : ฟ้อนละครภูไท

ไม่เพียงแต่สำเนียงภาษาและเครื่องแต่งกายเท่านั้นนะคะ ที่บ่งบอกความโดดเด่นของชาวภูไท  วันนี้ Citizen Reporter สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะพาไปรู้จักศิลปะการแสดง “ฟ้อนละครภูไท” มรดกทางวัฒนธรรมที่มีการนำมาขยายผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ออกอากาศวันที่ […]