นักข่าวพลเมือง : แพปลาชุมชน

ชุมชนประมงบ้านคูขุด  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา   ที่นี่พวกเขาร่วมจัดตั้งแพปลาชุมชนขึ้น  นอกจากสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชยังเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน  ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง citizen reporters สาขาวิชาชุมชนศึกษา […]

นักข่าวพลเมือง : การออกกำลังกายในท่าละหมาด

การละหมาด คือการประกอบศาสนกิจสำคัญที่ขาดไม่ได้ในแต่ละวันของพี่น้องชาวมุสลิม เพราะเป็นการแสดงความเคารพสักการะต่อผู้เป็นพระเจ้า ทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิและสร้างพลังทางจิตใจให้เข้มแข็งและบริสุทธิ์ นอกจากจะส่งผลดีต่อจิตใจแล้ว ยังเป็นวิธีการบริหารร่างกายทางอ้อมอีกด้วย จะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไร ไปติดตามจากรายงานจากคุณ คอเดร์ สาและ […]

นักข่าวพลเมือง : รอมฎอนเดือนแห่งการแบ่งปัน

ไปติดตามการเดินทางของกลุ่มผู้หญิง ที่รวมตัวแบ่งปันความรู้สึกของชาวมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดยะลา ในช่วงช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 3 ก.ค. 2558 เวลา 19.00น.

ชาวบ้านค้านการสร้างมัสยิดใน จ.น่าน

ชาวบ้าน ต.ม่วงตึด อ.ภูเพียง จ.น่าน บางส่วนออกมาคัดค้านและตั้งข้อสังเกตต่อการสร้างมัสยิดในพื้นที่  หลังจากจะมีการสร้างสุเหร่าหรือมัสยิดในชุมชน บ.น้ำแก่น ต.ม่วงตึด อ.ภูเพียง จ.น่าน […]