นักข่าวพลเมือง : ชาวสวนชุมพร

จังหวัดชุมพร ถือ เป็นอีกพื้นที่ซึ่งมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายนะคะ  สภาพพื้นที่ทั่วไปไม่มีภูเขาสูง เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสำคัญหลายสายไหลผ่านก่อนลงสู่อ่าวไทย จึงเหมาะสำหรับทำการเกษตร  ซึ่งวันนี้ “คุณสุภัทรา พันนา” […]

นักข่าวพลเมือง : รักษ์คลองบางประทุน

ในกรุงเทพมหานครยังมีชุมชนริมคลองที่คนในชุมชนมีอาชีพทำสวนมาตั้งแต่อดีต ไปติดตามเรื่องของคลองบางประทุนและชีวิตริมคลองของชุมชนชาวสวนในกรุงเทพฯ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเพราะความเจริญของเมืองที่เข้ามา ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ติดตาม: นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าววันใหม่ ThaiPBS […]

สามัญชนคนไทย : ชีวิต “เกษตรกร” กลายพันธุ์

มาโนช พุฒตาล ออกเดินทางไปพบกับเกษตรกรทั้งชาวนา ชาวสวนและปศุสัตว์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสั่นคลอนของระบบ เกษตรกรรมไทย ที่ต้นตอปัญหาอาจเกิดจากขาดการวางแผนการเก­ษตร