แถลงการณ์ชาวสวนดอกรักประชาธิปไตย

แถลงการณ์ชาวสวนดอกรักประชาธิปไตย สนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย 13 ธันวาคม 2556 ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศยังดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องและยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติลงได้อย่างสันติ ฝ่ายรัฐบาลยังดึงดันที่จะอยู่รักษาการโดยอ้างความชอบธรรมและยืนยันที่จะใช้การเลือกตั้งเป็นการแก้ปัญหาบ้านเมือง ในขณะที่ฝ่ายประชาชนไม่สามารถยอมรับรัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบันนี้ได้และเห็นว่าการเลือกตั้งทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีการปฏิรูปไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้ […]