นักข่าวพลเมือง : เครื่องฮ้อย เครื่องพัน

งานบุญผะเหวด หรือ บุญเดือนสี่ เป็นหนึ่งในงานบุญตาม “ฮีตสิบสอง” ของชาวอีสาน ซึ่งนอกจากได้ร่วมทำบุญโดยการบริจาคทานครั้งใหญ่  และฟังเทศน์มหาชาติแล้ว  การเตรียมเครื่องบูชาในงานบุญนี้ ที่เรียกว่า […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีชีวิตบ้านสระบัว

 Citizen Reporters พาเราไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชาวอีสานผ่านความเป็นอยู่ของชาวบ้านสระบัวอำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งนอกจากความเรียบง่ายของผู้คนที่นี่แล้วการทำเข่งปลาทูยังเป็นอีกอาชีพสร้างรายได้ของคนในชุมชนติดตามเรื่องนี้กับ นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศ 4 […]

นักข่าวพลเมือง : บุญผะเหวดร้อยเอ็ด

บุญผะเหวด เป็นหนึ่งในงานบุญฮีต12คอง14 ของชาวอีสานนะคะ และถือเป็นงานบุญประจำปีของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยปีนี้มีการนำเอาเนื้อหาจากเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ มาจัดแสดงในรูปแบบแสง สี เสียง […]

นักข่าวพลเมือง : บุญผะเหวด

นอกจากการหาอยู่หากินอาหารตามฤดูกาล  ในฤดูแล้งเช่นนี้ยังเป็นช่วงงานบุญประเพณีสำคัญของชาวอีสาน เพราะเป็นช่วงที่ว่างเว้นจากการทำไร่นา  และในช่วงเดือนสี่จะมีการจัดงานบุญผะเหวด หรือ บุญมหาชาติ ขึ้นปีละ1 ครั้ง   เพื่อรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ […]

นักข่าวพลเมือง : ตุ้มโฮมเมล็ดข้าวเปลือก รวมใจสู้เหมืองโปแตช

“บุญกุมข้าวใหญ่” หรือบุญคุณลาน เป็นบุญประเพณีของชาวอีสานที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชนที่ดํารงอยูด้วยวิถีเกษตรกรรมที่ผึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ถูกนำมาผสมผสานเข้ากับกิจกรรมการต่อสู้ของ “กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี” ซึ่งได้สร้างผลผลิตในแปลงนารวมร่วมกันมาถึง 14 ปีด้วยสํานึกในบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิต และร่วมแสดงออกถึงพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน  ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : แรงงานกลางกรุง

แม้อยู่ไกลบ้าน แต่วิถีชีวิตในวันว่างของชาวอีสาน ในเมืองกรุง ยังคงรวมกลุ่มกันหาอาหารจากท้องนา และหนองน้ำ ที่ยังคงพอมีให้เห็นใกล้ๆเขตเมือง เช้านี้คุณสันติ ศรีมันตะ นักข่าวพลเมือง ตามแรงงานโรงเลื่อยไม้ […]

นักข่าวพลเมือง : บุญซำฮะ

นักข่าวพลเมืองวันนี้ จะพาไปรู้จักประเพณีบุญเดือนเจ็ด หรือ “บุญซำฮะ”ของชาวอีสาน ที่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านในรูปแบบประเพณีของชาติพันธุ์กวย ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters […]

1 2