นักข่าวพลเมือง : รับมือแผ่นดินไหวเมียนมา

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศเมียนมาต้องเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายครั้ง  ทำให้ประชาชนตื่นตัว และสนใจที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  รวมถึงชาวเมียนมาที่ท่าขี้เหล็ก เมืองชายแดนในรัฐฉานด้วย จึงมีความร่วมมือกันของชาวไทยและเมียนมาจัดการฝึกซ้อมรับมือแผ่นดินไหว นักข่าวพลเมืองมูลนิธิกระจกเงา […]

นักข่าวพลเมือง : ชาวเมียนมาร่วมสร้างเจดีย์ถวายวัดคลองแห จ.สงขลา

 นักข่าวพลเมืองวันนี้   ไปกันที่จังหวัดสงขลา  ชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานที่นี่ ร่วมกันสร้างเจดีย์ถวายวัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจำลองมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา […]