นักข่าวพลเมือง : คนเยอราษีไศล

ตามประวัติศาสตร์ที่เล่าต่อกันมา ชาวเยอ เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์อีสานที่อพยพมาทางเรือ และมาตั้งรกรากอยู่ติดกับริมแม่น้ำมูล ที่ตำบลเมืองคงในปัจจุบัน ชาวเยอ จึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์ กับแม่น้ำมูลมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช้าวันนี้ นักข่าวพลเมือง […]