นักข่าวพลเมือง : อนิเมชัน Life of fire

ผลงานอนิเมชันโดย รัชริล หุตังคบดี นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง Life of Fire วิถีไฟ ซึ่งมีที่มาจากการตั้งคำถามต่อสังคมว่า […]

สามัญชนคนไทย : ปรากฏการณ์บนท้องถนน

เราทุกคนต่างใช้ถนนเป็นเครื่องนำทางไปสู่จ­ุดหมายปลายทาง ไปสู่ความฝันของชีวิต นักเรียนเดินทางไปเรียนหนังสือ ประชาชนนั่งรถไปทำงาน หนุ่มสาวเดินทางไปหาคนรัก

สามัญชนคนไทย : ชีวิตที่ปลอดภัย ?

“มาโนช พุฒตาล” อาสาออกไปสัมผัสชีวิตของสามัญชน เพื่อหาแรงบันดาลใจ ในการแต่งเพลง เล่าเรื่อง สะท้อนชีวิตแบบสามัญชนในเมืองใหญ่

สามัญชนคนไทย : ชีวิต “เกษตรกร” กลายพันธุ์

มาโนช พุฒตาล ออกเดินทางไปพบกับเกษตรกรทั้งชาวนา ชาวสวนและปศุสัตว์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสั่นคลอนของระบบ เกษตรกรรมไทย ที่ต้นตอปัญหาอาจเกิดจากขาดการวางแผนการเก­ษตร