ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณและผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณและผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม                              ที่ทำการชุมชนบัวคูณเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด และสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนมีนาคม โดยมีนางมาลัย เอื้องอ้าย […]

ผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์                                      ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนจ๊อกจอสามัคคี เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นาง […]

ผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม                                      ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนจ๊อกจอสามัคคี เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอนันต์ […]