Gen C-reporter: ‘ซาเล้ง’ คุณค่างาน ที่ไม่ใช่แค่เงิน

อาชีพซาเล้ง ไม่ได้เป็นเพียงแค่คนเก็บขยะไปขายเพียงอย่างเดียวอย่างที่ใครหลายคนคิด แต่การดำเนินชีวิตของพวกเขา ส่วนหนึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้สังคมสะอาดขึ้น นักข่าวพลเมือง Gen C-reporter จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ […]

Gen C-reporter: ‘ซาเล้ง’ คุณค่างาน ที่ไม่ใช่แค่เงิน

อาชีพซาเล้ง ไม่ได้เป็นเพียงแค่คนเก็บขยะไปขายเพียงอย่างเดียวอย่างที่ใครหลายคนคิด แต่การดำเนินชีวิตของพวกเขา ส่วนหนึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้สังคมสะอาดขึ้น นักข่าวพลเมือง Gen C-reporter จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ […]

นักข่าวพลเมือง : ชีวิตอิสระจากคนเก็บขยะในสังคม

วันนี้จะพาไปรู้จัก ชีวิตชาวชุมชนซาเล้ง ที่ชุมชนอ่อนนุช 14ไร่ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reports กลุ่ม […]

Gen C-reporter: ‘ศูนย์บาท’ ไม่สูญเปล่า เมื่อขยะแทนเงินได้

‘ฝนตก น้ำท่วม’ สภาพปัญหาที่กรุงเทพฯ ต้องผจญอยู่ในขณะนี้ สาเหตุหลักๆ ที่ถูกพูดถึงในสังคม นั่นคือ ขยะจำนวนมากที่เข้าไปอุดตันตามท่อระบายน้ำ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเข้ามาร่วมกันหาทางแก้ปัญหา นักข่าวพลเมือง […]

Gen C-reporter: ‘ศูนย์บาท’ ไม่สูญเปล่า เมื่อขยะแทนเงินได้

‘ฝนตก น้ำท่วม’ สภาพปัญหาที่กรุงเทพฯ ต้องผจญอยู่ในขณะนี้ สาเหตุหลักๆ ที่ถูกพูดถึงในสังคม นั่นคือ ขยะจำนวนมากที่เข้าไปอุดตันตามท่อระบายน้ำ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเข้ามาร่วมกันหาทางแก้ปัญหา นักข่าวพลเมือง […]