ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม                              ที่ทำการชุมชนตาลเดี่ยว เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มงานสาธารณสุขชุมชนคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนมีนาคม โดยมีนายสุนทร อินหลวงประธานชุมชนตาลเดี่ยวและนายประสิทธิ์ สีมูล […]

ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์                 ที่ทำการชุมชนชุมชนตาลเดี่ยวเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัยเช่นเดียวกัน โดยนายสุนทร อินหลวง ประธานชุมชนตาลเดี่ยวและนาย เมธา […]

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                                   ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนประจำเดือนสิงหาคม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวที่ทำการชุมชนตาลเดี่ยวเขตเทศบาลนครแม่สอด […]