นักข่าวพลเมือง : ชุมชนปลอดเหล้า

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 นักข่าวพลเมืองคุณอุไรวรรณ สายสุพรรณ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมูลนิธิสื่อสร้างสุข พาเราไปที่ชุมชนนาคะประเวศน์ […]