ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมีนาคม                                      ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนมีนาคม พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากนายปัญญา ธัญญพิพัทธ์ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งร่วมกับนายเมธา […]

ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์                                      ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางบัวไหล […]

นักข่าวพลเมือง : ตาลโตนดสานสัมพันธ์

ที่ชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลท่าข้าม อำเภอปานาแระจังหวัดปัตตานี ที่นั่นมีพื้นที่เล็กๆ ซึ่งคนในชุมชน2ศาสนา รวมตัวกันสร้างอาชีพจากน้ำตาลโตนด และพื้นที่เหล่านี้ยังเป็นพื้นพูดคุยสร้างสายใยสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย  ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง  Citizen Reporter […]

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ                                ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงประจำเดือนสิงหาคม ณ ที่ทำการชุมชนปู่แดงเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด […]

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมิถุนายน2558

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมิถุนายน2558                         ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมิถุนายน […]