นักข่าวพลเมือง : โฮมสเตย์บ้านแหลม

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ไปติดตามการจัดการท่องเที่ยวของ ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านของคนใน­ชุมชน ติดตามรายงานจาก C-REPORTERS ข่าวเที่ยง ThaiPBS 3 […]