คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์                                   เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้รับการมอบหมายสั่งการจากทาง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ออกหน่วยคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน […]

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์                                   เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้รับการมอบหมายสั่งการจากทาง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ออกหน่วยคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน […]

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                              ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ที่ทำการชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากนางบัวไหล […]

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์                                    ที่ทำการชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับชมรมผู้สูงชุมชนประชารักษ์จัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัย โดยนาย สุนทร สันธิศิริ ประธานชุมชนประชารักษ์นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมประชุมในวันนี้ […]

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี              ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด และคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด […]