ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดการประชุมประจำเดือน ก.พ. 2559

  ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดการประชุมประจำเดือน ก.พ. 2559                                   ที่ทำการชุมชนปู่แดง เขตเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นาย ณรงค์  […]

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดการประชุมประจำเดือน ก.พ. 2559

  ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดการประชุมประจำเดือน ก.พ. 2559                                   ที่ทำการชุมชนปู่แดง เขตเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นาย ณรงค์  […]