ผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดประชุมประจำเดือนพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดประชุมประจำเดือนพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ               ที่ทำการชุมชนวัดหลวง เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ โดยดาบตำรวจดี ทิพย์วงศ์ […]

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                                   ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนประจำเดือนสิงหาคม […]

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1 จัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1 จัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน                 ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1จัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน    ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมิย. ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง […]