นักข่าวพลเมือง : กระบี่กระบอง อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้

ศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบสองมือ มีรูปแบบท่วงท่าประกอบไปด้วยท่าต่าง ๆ เช่น การถวายบังคม การขึ้นพรม การรำ อาวุธในการต่อสู้มี ดาบ พลอง […]

นักข่าวพลเมือง : การศึกษาวิสาหกิจ

… นักข่าวพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาลงพื้นที่ชุมชนหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพื่อดูการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิถีชุมชนเข้ากับหลักสูตรการเรียนพื้นฐาน เพื่อให้ลูกหลานของพวกเขา ได้เรียนรู้รากเหง้าวัฒนาธรรมและปัญหาต่างที่เกิดขึ้น ในท้องถิ่น  ติดตามจากรายงาน ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : สถาบันการเงินชุมชนหนองสาหร่าย

การร่วมกันถอดบเรียนและร่วมกับออกแบบแผนชุมชนที่ผ่านมา ทำให้คนหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีรู้ว่าชุมชนมีปัญหาอะไร และจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนมีสุข หนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องหนีสิน นักข่าวพลเมืองกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทางเลือกได้ลงพื้นถ่ายทอดเรื่องราวการจัดการชุมชนของคนหนองสาหร่ายผ่านสถาบันการเงินชุมชน ติดตามในวันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ […]