ชุมชนที่ถูกลืม

ออกอากาศ 05/02/2557 วิกฤติน้ำท่วมเมื่อปี 2554 มีหลายชุมชนในกรุงเทพมหานครที่ความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงเนื่องจากอาศัยอยู่ในจุดอับอย่างเช่นชุมชนหลังสวนกีฬารามอินทราที่ต้องดูแลกันเองในวิกฤติครั้งนั้น  ปัจจุบันคนในชุมชนเริ่มตระหนักถึงความเป็นอยู่ในอนาคต เพราะหากฐานข้อมูลยังตกหล่น พวกเขาเกรงว่าจะกลายเป็นชุมชนที่ถูกลืมจากสังคม รถซาเล้งเป็นพาหนะของคนไม่กี่กลุ่มในสังคมเมือง โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเก็บของเก่าขายในเขตกรุงเทพมหานคร….แหม่ม […]

ก(ล)างเมือง ตอน บ้านไม่มีเลขที่

นับแต่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งออกแบบให้ชนบทหนุนเสริมการเติบโตของภาคเมือง และกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้คนหนุ่มสาวจำนวนมาก  อพยพเข้ามาหาเป็นแรงงานรับจ้างในเมือง บางคนประสบความสำเร็จสามารถเติบโตและฝังรากเป็นคนเมือง  แต่ก็มีจำนวนมากที่ไปไม่ถึงฝั่งฝัน กลายเป็นคนไร้บ้านใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะ ตามใต้สะพาน ที่รกร้างของเมือง รอวัน […]

1 8 9 10