นักข่าวพลเมือง : เศรษฐกิจปัจจุบันกับสินค้า OTOP

ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นสินค้าที่มีต้นทุนมาจากภูมิปัญญาของชุมชน สามารถเป็นแรงดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ เพราะนอกจากจะมีราคาที่ไม่สูงแล้ว การจับจ่ายซื้อสินค้า OTOP ยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้อีกด้วยไปติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง CITIZENREPORTTER  ออกอากาศวันที่ 29 ต.ค. […]

ชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา มมส.เปิดค่ายนอกรั้วมหา’ลัย เรียนรู้ชุมชนบ่อแก้ว

ศรายุทธ ฤทธิพิณ สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน เส้นทางการต่อสู้สู่การทวงคืนผืนดินของผู้ทุกข์ยาก ภายหลังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้รับสัมปทานปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส ในปี 2521 ในพื้นที่ที่รัฐประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม […]

งานสื่อบ้านจำรุง สื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน

เรื่อง/ภาพ: รุ่งโรจน์ เพชรบูรณิน สื่อชุมชนบ้านจำรุง กำหนดให้ตัวเองว่าจะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง จะเป็นเครื่องมือที่ตอกย้ำความเชื่อ และเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มจากคนในชุมชน จึงสร้างเครื่องมือที่ช่วยตอบคำถามว่าทำไมเราถึงเชื่อเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย การอยู่อย่างพอกินพอเพียง […]

งานสื่อบ้านจำรุง สื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน

เรื่อง/ภาพ: รุ่งโรจน์ เพชรบูรณิน สื่อชุมชนบ้านจำรุง กำหนดให้ตัวเองว่าจะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง จะเป็นเครื่องมือที่ตอกย้ำความเชื่อ และเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มจากคนในชุมชน จึงสร้างเครื่องมือที่ช่วยตอบคำถามว่าทำไมเราถึงเชื่อเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย การอยู่อย่างพอกินพอเพียง […]

เสียงสะท้อนชาวชุมชนเสือน้อย ผลกระทบจากการไล่รื้อริมคลอง

‘ชุมชนเสือน้อย’ ชุมชนริมคลองสาขาของคลองลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ อีกหนึ่งชุมชนริมที่ได้รับผลกระทบจาก นโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงพื้นที่ริมคลอง 9 สายหลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยการขยายพื้นที่คลองให้กว้างขึ้นรองรับการระบายน้ำเมื่อมีฝนตกหนัก  […]

นักข่าวพลเมือง : พืชเชิงเดี่ยวสู่ทรัพยากรที่ยั่งยืน

วันนี้นักข่าวพลเมือง มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในภาคเหนือตอนบน สื่อสารเรื่องราวมาจากจังหวัดน่านพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ในจังหวัดน่านกลายเป็นที่พื้นการเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ที่บ้านภูเวียง อำเภอเมือง คนในชุมชนพยายามจัดการทรัพยากรด้วยตัวเอง โดยเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบผสมผสานเนื่องจากประสบปัญหาจากการปลูกข้าวโพด ติดตามจากรายงาน ออกอากาศวันที่ […]

เสนอ 6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

รุ่งโรจน์ เพชรบูรณิน เครือข่ายฯที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เสนอ 6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ทุกวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก โดยปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ […]

1 2 3 4 5 6 10