นักข่าวพลเมือง : ครัวกลางเมืองแก

อาหารและโภชนาการที่เหมาะสมจะส่งผลต่อพัฒนาการตามวัยของเด็กๆ เทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ จึงร่วมกับแม่ครัวในชุมชนคัดสรรอาหารกลางวันของเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีเมนูหมุนเวียน ถูกต้องตามหลักโภชนาการภายใต้งบประมาณที่มีอยู่    ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง มูลนิธิสื่อสร้างสุข […]

นับถอยหลังสู่ ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ ในสถานการณ์ ‘ไล่รื้อชุมชน’ ต่อเนื่อง

คมสันติ์ จันทร์อ่อน เครือข่ายสลัม 4 ภาค ยิ่งใกล้วันที่อยู่อาศัยโลกเข้าไปทุกที สถานการณ์การไล่รื้อชุมชนยังคงมีอย่างเข้มข้นทุกวัน ไม่ว่าจะโดนไล่รื้อจากนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลเอง หรือว่าการไล่รื้อจากการลงทุนพัฒนาที่ดินของเอกชนเอง ยังคงประสบกันไม่ว่างเว้น  […]

สปก.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินต่อ สอช.ตำบลหนองบัวแดง

           สปก.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินต่อ สอช.ตำบลหนองบัวแดง                   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย […]

คืนความรักคืนความสุข ผู้สูงอายุตำบลหนองข่า

            คืนความรักคืนความสุข ผู้สูงอายุตำบลหนองข่า       ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุได้มีการเพิ่มขยายมากขึ้นทำให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ                        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 […]

คืนความรักคืนความสุข ผู้สูงอายุตำบลหนองข่า

            คืนความรักคืนความสุข ผู้สูงอายุตำบลหนองข่า       ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุได้มีการเพิ่มขยายมากขึ้นทำให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ                        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 […]

บ้านยั่งยืน: เหล้าเก่า ในขวดใหม่ มาตรการช่วยเหลือคนจน หรือแค่กระตุ้นเศรษฐกิจ

คมสันติ์​ จันทร์อ่อน เครือข่ายสลัม 4 ภาค รัฐบาลประกาศความคึกคักในการจองที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ในรูปแบบ “โครงการบ้านยั่งยืน” ซึ่งมิใช่โครงการใหม่มาจากไหน แต่เป็น […]

กิจกรรม ปลูกป่าพลิกฟื้นเพิ่มพูนพื้นที่สีเขียว

กิจกรรม ปลูกป่าพลิกฟื้นเพิ่มพูนพื้นที่สีเขียว   ปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร เพิ่มขยายจำนวนมาก จึงมีความต้องการพื้นที่และทรัพยากรมากขึ้นจึงส่งผลกระทบกับพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิต ก๊าซออกซิเจน ที่เราต้องใช้ในการหายใจ […]

1 3 4 5 6 7 10