นักข่าวพลเมือง : ป่าภูโน จ.กาฬสินธุ์ แหล่งทรัพยากรชุมชน

นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส 18 มิ.ย. 2558 ติดตามนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์ม­หาวิทยาลัยมหาสารคามไปดูความผูกพันของชาวบ­้าน อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กับ “ป่าภูโน” แหล่งทรัพยากรสำคัญของชุมชน 

นักข่าวพลเมือง : ชีวิตริมราง

หลังมีแผนพัฒนาระบบราง ชาวบ้านริมรางรถไฟ… เตรียมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร ติดตามนักข่าวพลเมือง C-reporters ในรายการวันใหม่ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 11 มิ.ย. 58 […]

นักข่าวพลเมือง : ศรีสะเกษติดยิ้ม

ติดตามความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นจากกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษกับความพยายามเรียนรู้ภูมิปัญญาเหล่านี้ของเยาวชนในพื้นที่ จากการรายงานของนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ทาง ThaiPBS […]

นักข่าวพลเมือง : สังคมพหุวัฒนธรรม

ช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ไปติดตามการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันของชาวบ้านในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 3 มิ.ย.2558 เวลา 05.00น.

นักข่าวพลเมือง : ความหวังการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้อย จ.พัทลุง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เริ่มประสบกับปัญหาความเสี่ยมโทรมทางธรรมชาติ ทำให้หลายหน่วยงานร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา หนึ่งในนั้นคือการทำบันทึกลงนามความร่วมมือภายในชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ  ติดตามได้จากรายงานนักข่าวพลเมือง C-reporters จากโรงเรียนวัดทะเลน้อย […]

นักข่าวพลเมือง : ภาพอนาคตเมืองสงขลา

การจัดการตนเองโดยชุมชนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่  รวมถึงคนใน จังหวัดสงขลา  ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดผังเมืองรวมสงขลา ไปติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ข่าวเช้า ทาง ThaiPBS วันที่ […]

ไล่รื้อ 9 ชุมชนริมคลอง ปฏิบัติการเชิงเดี่ยวที่รัฐกระทำกับชุมชนคนจนเมือง

คมสันติ์ จันทร์อ่อน  กองเลขาธิการเครือข่ายสลัม 4 ภาค ในช่วงรอบหลายเดือนที่ผ่านมา ข่าวการปรับปรุงริมคูคลองในกรุงเทพมหานครเป็นประเด็นที่น่าติดตามเพราะนี่ไม่ใช่เป็นนโยบายระดับท้องถิ่น แต่เป็นนโยบายระดับชาติที่จะนำไปสู่การจัดระบบจัดการน้ำทั้งระบบ นายกรัฐมนตรีจึงเป็นผู้สั่งดำเนินการ โดยตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการในการแก้ปัญหาชุมชนริมคูคลองนี้ขึ้นมา […]

1 6 7 8 9 10