นักข่าวพลเมือง : หมอพราหมณ์ ปราชญ์ชุมชน

นักข่าวพลเมืองวันนี้ จะพาไปรู้จัก “หมอพราหมณ์” ผู้มีบทบาทสำคัญในชุมชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมความเชื่อต่างๆ และยังเป็นอีกที่พึ่งทางจิตใจของชุมชนชาวอีสาน  ติดตามได้กับนักข่าวพลเมือง C-Reporters ทางข่าวเช้า ThaiPBS […]

“เราจะไม่นั่งรอการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่เราจะลงมือทำทันทีด้วยตัวเอง” ก้าวย่างสู่การปฏิรูปการศึกษา

แม้แต่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็เริ่มต้นจากคนๆ เดียวได้ และมันเริ่มต้นได้ เมื่อคนผู้นั้น “ลงมือทำ” “เราจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร?” ไม่ใช่โจทย์ที่มุ่งหมายให้รัฐหรือกลไกใดๆ ตอบ หากแต่ […]

“เราจะไม่นั่งรอการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่เราจะลงมือทำทันทีด้วยตัวเอง” ก้าวย่างสู่การปฏิรูปการศึกษา

แม้แต่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็เริ่มต้นจากคนๆ เดียวได้ และมันเริ่มต้นได้ เมื่อคนผู้นั้น “ลงมือทำ” “เราจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร?” ไม่ใช่โจทย์ที่มุ่งหมายให้รัฐหรือกลไกใดๆ ตอบ หากแต่ […]

เปิดเวทีปฏิรูปองค์กรชุมชนท้องถิ่น สู่สภาพลเมือง ที่เชียงราย

ภาคเหนือเปิดเวทีปฏิรูปองค์กรชุมชนท้องถิ่น สู่สภาพลเมือง ที่เชียงราย รวมเครือข่าย 15 จังหวัด พูดคุยถึงทิศทางการปฏิรูป จัดขบวนภาคประชาชนเดินหน้าแนวทางกระจายอำนาจ การขับเคลื่อนสมัชชาพลเมือง และการสร้างวาระประชาชนภาคเหนือในอนาคต […]

ทำไม? ต้องมีทีวีชุมชน

หลังจากที่ กสทช. มีแผนการเปลี่ยนผ่านทีวีระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล และมีแผนการกระจายการถือครองคลื่นความถี่ให้กับภาคชุมชน เป็นโอกาสที่ชุมชนจะสามารถเข้ามาใช้คลื่นความถี่ เพื่อการสื่อสารในชุมชน หรือที่เรียกว่า “ทีวีชุมชน” การเกิดทีวีชุมชนในยุคทีวีดิจิตอล ทำให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก […]

จัดสรรที่ดินดอนมัน

ออกอากาศ /20/02/2557 จะพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านดอนมัน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนที่นั่นมีวิธีการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณะร่วมกันและแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนข้างเคียง ผักแปลงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตทางการเกษตรในศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนมัน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม […]

สุขภาพชุมชนบ้านดอนมัน

ออกอากาศ 12/02/2557 จะพาไปที่ชุมชนบ้านดอนมัน จ.มหาสารคาม ชุมชนที่นั่นมีวิธีการการดูแลสุขภาพของควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวอีสานอย่างไรบ้านดอนมัน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เราได้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนหมู่บ้านอีสานทั่วไปที่นิยมปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ไว้กินเองในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ ที่นี่ไม่มีร้านอาหารในชุมชน […]

1 7 8 9 10