ยืนยันแล้ว อ.หลังสวน จ.ชุมพร แผ่นดินไหวขนาด 2.9 ลึก 1 กม.

จุดที่กิดการสั่นไหว เสียหายมากที่สุดคือบ้านเขาใน นายศิริศักดิ์ รอดวิจิตร อายุ 44 ปี เล่าว่า ได้ยินเสียงดังปัง รู้สึกบ้านสั่นไหว คล้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่าน จึงวิ่งออกจากบ้านมาดูพบว่าเพื่อนบ้างต่างวิ่งหนีออกจากบ้านด้วยความตกใจกันจ้าละหวั่น

นักข่าวพลเมือง : วิถีตาลโตนด

ตาลโตนดเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของภาคใต้พบมากในจังหวัดชุมพรจนถึงพัทลุงสงขลาและปัตตานีโดยมากพืชชนิดนี้จะปลูกตามแนวคันนาอำเภอระโนด จังหวัดสงขลาก็ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีวิถีชีวิตผูกพันธ์กับตาลโตนดวันนี้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ปลูกตาลโตนด รวมถึงการปรับตัวของเกษตรกรติดตามจากรายงาน ออกอากาศ 20 มิ.ย. 59 เวลา  12.00 […]

นักข่าวพลเมือง : สืบชะตาทะเลปะทิว

ชายหาด 400 ลี้ เป็นฉายาของชายหาดใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร นอกจากชายหาดยาวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว วิถีการทำประมงยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน และทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมสืบชะตาทะเลขึ้นเพื่อขอบคุณและขอขมาทะเล รวมถึงยังเป็นการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลอีกด้วย […]

นักข่าวพลเมือง : เคยชุมพร

ที่อ่าวบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีทรัพยากรทางทะเลที่สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ และที่พิเศษคือที่นี่เต็มไปด้วย ‘กุ้งเคย’ วัตถุดิบทำกะปิชั้นดี แต่อีกด้านหนึ่งอ่าวบางสนเป็นจุดที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ศึกษาโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก จ.ชุมพร ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตุถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อวิถีคนพื้นถิ่นและทรัพยากรที่อาจจะเกิดขึ้น […]

นักข่าวพลเมือง : ชาวสวนชุมพร

จังหวัดชุมพร ถือ เป็นอีกพื้นที่ซึ่งมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายนะคะ  สภาพพื้นที่ทั่วไปไม่มีภูเขาสูง เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสำคัญหลายสายไหลผ่านก่อนลงสู่อ่าวไทย จึงเหมาะสำหรับทำการเกษตร  ซึ่งวันนี้ “คุณสุภัทรา พันนา” […]

นักข่าวพลเมือง : ทุเรียนนอกฤดู

นักข่าวพลเมือง ติดตามคุณสุภัทรา พันนา นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนร่วมกับชาว ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร […]