นักข่าวพลเมือง : ต่อเรือ ต่อชีวิต

การสานต่อภูมิปัญญาช่างทำเรือ ของชาวประมงที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อาชีพที่ปัจจุบันเหลือคนสานต่อไม่มาก ติดตามจากนักช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters