นักข่าวพลเมือง : ไฟ 39 ล้านกรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุขของขวัญที่คุณคู่ควร?

ไฟประดับแอลอีดีติดตั้งเป็นซุ้มอุโมงค์บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กทม. ด้วยการทุ่มงบประมาณเพื่อดำเนินการเร่งด่วนกว่า 39 ล้านบาทเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความคุ้มค่า ติดตามประเด็นนี้ ในแง่มุมของพลมือง ที่ไปเที่ยวชมไฟ 39 […]