แถลงข้อเรียกร้อง ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตไทยขายอาหารที่ไม่เอาเปรียบเกษตกร-แรงงาน’

ภาคประชาสังคมระดมกำลังผู้บริโภค เรียกร้องซูเปอร์มาเก็ตไทยให้ขายอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นธรรมต่อคนต้นทางอย่างเกษตรกรและแรงงานมากขึ้น

งาน ‘Confessions of Shoppers’ โดยทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก

บทบาทการเป็นคุณพ่อ นักเขียน สื่อ หรือคนทำงานด้านสังคม ส่งผลต่อชีวิตประจำวันอย่างการเลือกซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตของพวกเขาหรือไม่ พบกับ 4 นักช็อปที่จะมาแบ่งปันเรื่องราว เทคนิค และประสบการณ์ในแบบฉบับของพวกเขาเองที่งาน ‘Confessions of Shoppers’ โดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ เย็นวันที่ 4 ก.ย. นี้ที่สยามสมาคม

“ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก” ประเมินนโยบายสาธารณะ 7 ห้างดัง คะแนนด้านสิทธิสตรีน้อยสุด  

  เปิดคะแนนนโยบายสาธารณะด้านสังคม 7 ซูเปอร์มาร์เก็ตไทยปีแรก พบนโยบายส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยคะแนนมากสุด แต่ด้านสิทธิสตรียังมีน้อย เครือข่ายเพื่อผู้บริโภคชี้ช่องทางเว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับผู้ประกอบการฯ ด้านเครือข่ายกินเปลี่ยนโลกเผยตั้งเป้าประเมินให้ครอบคลุมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม-สิทธิผู้บริโภคด้วย