ประกาศแล้ว 5 รายชื่อกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ‘ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ’ คืนเวที

7 ก.ค. 2559 เว็บไซต์คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. แทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 5 […]

อ่าน ‘คำชี้แจงกรรมการนโยบายฯ’ ปมที่มา ‘ผอ.ไทยพีบีเอส’- พนักงานยื่นข้อเสนอ ‘เปิดทาวน์ฮอลล์’ แจงวงใหญ่

29 ม.ค. 2559 เมื่อเวลา 15.00 น. ตัวแทนพนักงานไทยพีบีเอสรวมตัวกันยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อทวงถามความคืบหน้า หลังการยื่นหนังสือเปิดผนึกเมื่อวันที่ […]

ปธ.กรรมการสรรหางดตอบ! ปม ‘คุณสมบัติ ผอ.ไทยพีบีเอส’-กนย.ให้เป็นเรื่องชี้แจงภายใน

27 ม.ค. 2559 ความคืบหน้าการยื่นหนังสือเปิดผนึกของพนักงานไทยพีบีเอส ตั้งคำถามต่อกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผอ.ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอสคนใหม่ ต่อคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และกรรมการสรรหาฯ […]

‘ทำไม 32 คนไม่เข้าใจ แต่อีกพันกว่าคนเข้าใจ’ คำถามหลังพนักงานไทยพีบีเอสท้วงกระบวนการสรรหาผอ.ใหม่

  ยื่นหนังสือตั้งคำถามกระบวนการสรรหา ผอ.คนใหม่ ยื่นหนังสือเปิดผนึกตั้งคำถามกระบวนการสรรหา ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่.วันนี้ (26 ม.ค.2559) เมื่อเวลา 15.00 น.ตัวแทนพนักงานไทยพีบีเอส […]