“ขอนแก่นเมืองแห่งอนาคต กับ คนไร้บ้าน : Homeless In Khonkaen Smart City ”

ภาคีคนไร้บ้านขอนแก่น จัดเวทีเสวนาสาธารณะบทเรียนการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน แลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ เตรียมสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวฟื้นฟูคุณภาพชีวิต หลังมีแนวโน้วคนไร้บ้านเพิ่มขึ้น