นักข่าวพลเมือง : ดนตรีแลกเปลี่ยนที่บ้านสะเนพ่อง

กลุ่ม  Melody Like ซึ่งเป็นครูสอนดนตรีโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มนักเรียน ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีโอกาสเดินทางไปที่ ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการระหว่างดนตรีสากลกับดนตรีพื้นบ้านกะเหรี่ยง  จึงเป็นที่มาของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะด้านดนตรีสากล […]

วัฒนธรรมข้ามพรมแแดน

ออกอากาศ 03/01/2557 เราจะตามวงดนตรีของพี่น้องแรงงานไทย ชื่อว่า “วงภราดร” ข้ามพรมแดนไปไกลถึงบ้านของพี่น้องแรงงานชา­วจีน ที่กรุงปักกิ่ง โดยเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น พวกเขาได้ไปพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒน­ธรรม และยังได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ […]

ก(ล)างเมือง ตอน เบบี้ อาราเบีย ตอนที่ 1

“ดนตรี นาเซบ” เคยเป็นเพลงยอดนิยมในหมู่ชาวมุสลิม เอกลักษณ์ของดนตรีชนิดนี้อยู่ที่เครื่องเคาะ และเนื้อร้องที่เป็นภาษาอาหรับและมลายู แต่สำหรับสังคมไทยโดยทั่วไป น้อยคนนักที่จะรู้จักดนตรีนาเซบ อย่างไรก็ดี ในปลายทศวรรษ 2510 […]