ความกลัวเเขกเเปลกหน้านามผู้ลี้ภัย

คลิปที่จะตอบหลายข้อสงสัยที่สังคมอยากรู้ อาทิ ผู้ลี้ภัยเป็นประเด็นทางการเมืองนั้นหมายค­วามว่าอะไร เเล้วทำไมเราต้องเห็นใจประเด็นนี้ของประเท­ศอื่นๆ / ผู้ลี้ภัยจะทำให้ประเทศล่มจมนั้นจริงไหม / ทำไมเราต้องกลัวคนเเปลกหน้า / ทำอย่างไรให้ผู้ลี้ภัยมีส่วนร่วมในการพัฒน­าเศรษฐกิจของประเทศ โดย ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ / ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล รัฐศาสตร์ จุฬาฯ / โรยทราย วงศ์สุบรรณ เครือข่ายที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ

การเมืองแห่งความอาทร: วิกฤตผู้ลี้ภัยในเอเชียและยุโรป

สถานการณ์ผู้อพยพชาวซีเรียในยุโรปช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา อยู่ในการจับจ้องของประชาคมโลก สงครามกลางเมืองในซีเรียเริ่มจากการปฏิวัติอาหรับในปี 2011 เมื่อประชาชนในเมืองหลวงดามัสกัส รวมถึงเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือ รวมตัวประท้วงรัฐบาล บารชาร์ อัล อัดซาด (Bashar al-Assad) เมื่อรัฐบาลตอบโต้ด้วยมาตรการรุนแรง ประชาชนเรือนหมื่นจึงรวมตัวกันประท้วงด้วยสันติวิธีอย่างกว้างขวาง