นักข่าวพลเมือง : วันวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี

18 สิงหาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพราะในอดีต เมื่อปี พ.ศ. 2411 เป็นวันที่มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคำนวณพยาก […]