ดาราอาง: จำเลยแห่งนโยบายปกป้องและอนุรักษ์ป่า

ภาพและเรื่องราว โดยศูนย์ชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 พ.ค. 2559 เจ้าหน้าที่ป่าไม้และกำลังทหารส่วนหนึ่งได้เข้ายึดพื้นที่ทำกินของชาวดาราอางบ้านแม่จอน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ […]

นักข่าวพลเมือง : ปีใหม่ดาราอาง

ดาราอาง เป็นชนเผ่าที่กระจ่ายกันอยู่ในเมียนมาร์ จีน และตอนเหนือประเทศไทย พวกเขาได้มารวมตัวกันเพื่อจัดงานปีใหม่ร่วมกันเป็นครั้งแรกที่ บ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไปติดตามเรื่องราวนี้ […]