สื่อสารอย่างไรให้มีพลัง?!? ความท้าทายของ ‘แรงงานยุคดิจิทัล’

เสวนา “สื่อสารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในยุค Digital” ภายใต้โครงการเสวนา “การสร้างเสริมพลังการสื่อสารขององค์กรแรงงาน” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเสริมสร้างให้เกิดระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ยุบ “กระทรวงไอซีที”

15 ก.ย.2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) […]

โจทย์ท้าทายคนสื่อรุ่นใหม่ ‘จับหัวใจ’ งานทีวีในยุคดิจิทัล

อุตสาหกรรมสื่อกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ไม่เกินปี 2561 จะมีทีวีดิจิทัลทั้งหมด 48 ช่อง ซึ่งความเป็นจริงในภาพรวมคาดว่าประเทศไทยจะมีช่องทีวีไม่ต่ำกว่า 1,000 ช่อง รวมทีวีดาวเทียม […]

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์: ‘กองทุนเศรษฐกิจดิจิทัล’ ไม่จำเป็น เปิดช่องหากิน สร้างบรรทัดฐานผิด

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำลังเตรียมเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …” ที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว […]

ร้อง ปปช.สอบ ‘มติ กสทช.’ กรณีใบอนุญาตกิจการTVดิจิทัล ชี้เปิดทางควบรวมสื่อ

9 เม.ย. 2558 เมื่อเวลา 11.00 น. เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และเครือข่ายชุมชน […]

‘คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป’ ยื่นกฤษฎีกาชะลอเสนอกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล

ตัวแทนคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการและประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้ชะลอการเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ และร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2 เม.ย.2558 คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ประกอบด้วยตัวแทนจาก […]