ทีดีอาร์ไอวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจไทย เตือนรับมือภาวะซบเซายาว

ทีดีอาร์ไอวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังอยู่ในช่วงอ่อนแรง สิ้นปีอาจโตเพียง 2.75-3.25 และจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในปีหน้า เหตุจากปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ เกือบทุกตัวมีปัญหา แนะเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนภาครัฐช่วยค้ำยันเศรษฐกิจ สร้างความชัดเจน […]