นักข่าวพลเมือง : อำนาจสีเขียว

ตลาดนัดสีเขียว คือตลาดที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มาเจอกัน…ได้รู้จักกัน ทำให้มั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อ-ขายในตลาดนัดสีเขียวมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ  วันนี้ คุณ “กมล หอมกลิ่น” นักข่าวพลเมืองไปดูเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว จ.อำนาจเจริญว่าเขามีแนวคิดและกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์อย่างไร ก่อนจะไปวางขายที่ตลาดนัดสีเขียว […]

นักข่าวพลเมือง : ตลาดนัดสีเขียว ปี2

หลังมีการดำเนินงานร่วมกับคนในชุมชนมานานกว่า 1 ปี  วันนี้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และชาว อ. กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  ได้จัดงานตลาดนัดสีเขียว ปี […]

นักข่าวพลเมือง : ตลาดสีเขียวคนรุ่นใหม่

พื้นที่บริเวณทางขึ้นเขาแผงม้าอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกพื้นที่ที่มีสภาพดินและอากาศที่ดีเหมาะแก่การทำเกษตร จึงทำให้มีเกษตรกร รุ่นใหม่ที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์บริเวณนั้นไม่น้อย แต่ด้วยตลาดทั่วไปที่ไม่เอื้อต่อการขายผลผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ จึงทำให้พวกเขารวมตัวสร้างตลาดนัดสีเขียว เพื่อเป็นพื้นที่นัดพบผู้บริโภคอาหารปลอดสารเคมี ติดตามแนวคิดสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่วังน้ำเขียว กับนักข่าวพลเมือง กลุ่มทำเป็นทำเกษตร […]