ทุนไทยรุกทวาย: ชีวิต สิ่งแวดล้อม และอนาคตการอยู่ร่วมกัน

จากความเคลื่อนไหวของประชาชนทวาย “เพื่อนบ้าน” ที่เดินทางมาเดินสายคุยกับคนไทย ว่าด้วยเรื่องผลกระทบเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โครงการร่วมทุนไทย – เมียนมา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญอาจไม่ได้จำกัดวงผลกระทบเพียงในขอบเขตประเทศ

นักข่าวพลเมือง : มองเมืองตะนาวศรี

ในอดีตตะนาวศรี เมืองมะริด ประเทศเมียนมา นับเป็นหัวเมืองสำคัญในฐานะเมืองท่าแห่งการค้าขายทางเรือ   ซึ่งวันนี้คุณวิชัย จันทวาโร นักข่าวพลเมืองสำนักข่าวชายขอบมีภาพบรรยากาศวิถีชีวิตผู้คนที่นั่น ผ่านตลาดยามเช้า และร้านน้ำชามาแบ่งปัน […]