นักข่าวพลเมือง : โครงการคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน (YSEALI )

นักข่าวพลเมือง วันนี้ ตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ “สร้างภาวะความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน” (YSEALI) จะพาไปเรียนรู้บทบาทการทำงานร่วมกันของประชาชน กับรัฐ และในประเทศสหรัฐอเมริกา ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters […]