ตั้งข้อหา “ข่มขืนใจ” : ส่งหมายเรียก 22 ชาวบ้าน เหตุปกป้องชุมชนจากเหมืองแร่

ที่มา: เหมืองแร่เมืองเลย เวลา 13.00 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2556 นายสมัย ภักดิ์มี ได้รับจดหมายจดหมายลงทะเบียนที่ RG […]