น้ำท่วมโขง ในฤดูหนาว

คำปิ่น อักษร : นักข่าวพลเมือง ออกอากาศ : 31 ธันวาคม 2556 น้ำโขงที่เอ่อท่วมอย่างผิดปกติ หรือที่เรียกว่า […]