เปิดงานผู้สูงอายุ เปิดประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

10 เมษายน 2558 ชาวตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยนายกเทศมนตรี นายเผด็จ ดงยะโสภา พร้อมพี่น้องชาวตำบล […]

เปิดงานผู้สูงอายุ เปิดประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

10 เมษายน 2558 ชาวตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยนายกเทศมนตรี นายเผด็จ ดงยะโสภา พร้อมพี่น้องชาวตำบล […]