ต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกลาง ก้าวสู่ความเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกลาง ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๓ จากการรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยกันเองของคนในชุมชนด้วยการประหยัดทรัพย์แลัวนำมารวมกันที่ละน้อยและเป็นประจำ เพื่อใช้เป็นทุนให้กับสมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อน […]

ชาวหนองแคนถึงกับ ตะลึง!! หลังเห็นข้าวหอมมะลิเป็นแบบนี้

    ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแคน ได้อบรมเกษตรกรเพื่อยกระดับสินค้าของตำบลหนองแคนโดยการนำผลผลิตในตำบลมายกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่า หลักสูตรดังกล่าวได้นำข้าวหอมมะลิ ถั่วเขียว รังไหม […]

สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแคนเสนอแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

      สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแคนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคนขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้แผนที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาจากชุมชนอย่างแท้จริง       เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ […]

แมน ปกรณ์ ลั่น! ก้าวใหม่เยาวชนต้นกล้า ต้องรู้จักใช้สื่อโซเชียลเพื่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

แมน ปรกรณ์ เซเลบริตี โซเชียล ชื่อดังของเมืองไทย ได้กล่าวในเวทีก้าวใหม่เยาวชนต้นกล้าในป่าใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(Recop) ในหัวข้อ “การใช้สื่อโซเชียลเนทเวิร์กเพื่อการสื่อสารทางสังคม” ว่า […]

ชาวบ้านตื่น!!! ต้นไม้สีทอง คาดเจ้ามือหวยรับทรัพย์อื้อ

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ชาวบ้านสำราญ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบต้นไม้สีทองสวยงาม บริเวณริมถนน […]

บทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะยุทธศาสตร์จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นำโดย ท่านธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการ […]