นักข่าวพลเมือง : ชีวิตในโรงเรียนตู้คอนเทนเนอร์

เด็กไทยหลายคนมีทางเลือกทางการศึกษามากกว่าการเรียนในระบบ แต่สำหรับลูกหลานแรงงานเพื่อนบ้านพวกเขาอาจมีทางเลือกไม่มากนัก วันนี้คุณภาวิณี ไชยภาค ผู้เข้าอบรมโครงการ BACKPACK JOURNALISTลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างซึ่งถูกออกแบบให้เป็นห้องเรียนขนาดเล็ก  ติดตามจากรายงานข่าวนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ […]