นายเป็ก สนิท ผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง

..”ตามองดาว เท้าติดดิน กลิ่นหอมขจรไกล ขวัญใจประชาชน”..เป็นหลักของการทำงานของผม ฉายา”สารสนเทศเพื่อชุมชน”..มุ่งลงสู่พื้นที่ตามหาต้นนแบบ ที่ได้เดินตามรอยเท้าพ่อ ..เบื้องพระยุคลบาท..ตีเผยแผ่เป็นต้นแบบและขยายผลให้กว้างไกล ด้วยหัวใจนักปฏิบัติ มีทักษะ และอาวุธประจำกายที่ติดตัวตลอด […]